Lärarprogram böcker till salu!!

Böcker som jag har kvar till AU1

Dysthe, O, Det flerstämmiga klassrummet. - Lund: Studentlitteratur, 1996

Hargreaves, A, Läraren i kunskapssamhället - i osäkerhetens tidevarv. - Lund: Studentlitteratur, 2005

Lundgren & R. M. Hartman (2004) John Dewey- Individ, skola och samhälle - utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur & Kultur

Längsjö, E & Nilsson, I, Att möta och erövra skriftspråket. - Lund: Studentlitteratur, 2005

McCourt, F.(2007) Magistern. - Stockholm: Månpocket.

Strandberg, L, Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar. - Stockholm: Norstedts Akademiska, 2006

Böcker som jag har kvar som är till LLU2

Johansson, B & Johansson, E, Etiska möten i skolan. - Stockholm: Liber, 2003, 262 s

Torstensson- Ed, T, Barns livsvärld. - Lund: Studentlitteratur, 2003, 180 s

Böckerna säljs för 125kr styck men paket pris kan ordnas om intresse finns. Skriv en kommentar om du är intresserad kom ihåg att lämna emailadress så mailar jag övriga detaljer om betalning och fraktsätt. Böckerna kan levereras både till Eskilstuna och Västerås om böckerna måste skickas så tillkommer fraktkostnad på 50kr paket.

Litteratur till lärarprogrammet lek,lärande och utveckling 1 sålda!!

Arnér, E & Tellgren, B. (2006).Barns syn på vuxna. Lund: Studentlitteratur. 140 s

Brodin, M. & Hylander, I. (1998). Att bli sig själv. Daniel Sterns teorier i förskolans vardag. Stockholm: Liber. 128 s

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2002). Från kvalitet till meningsskapande. Stockholm: HLS förlag. s 131-181, 50 s

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund: Studentlitteratur. 251 s.

Lindqvist, G. (2002). Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur. 148 s

Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2007). Hem och förskola - samverkan i förändring. Liber. 128 s

Böckerna säljs för 125kr styck men paket pris kan ordnas om intresse finns. Skriv en kommentar om du är intresserad kom ihåg att lämna emailadress så mailar jag övriga detaljer om betalning och fraktsätt. Böckerna kan levereras både till Eskilstuna och Västerås om böckerna måste skickas så tillkommer fraktkostnad på 50kr paket.

SEE YA!!

Jag har fortfarande AU1 litteratur kvar till salu!!

Böcker till lärarprogrammet AU1
Lärarens Arbete och Lärarens Uppdrag

Dysthe, O, Det flerstämmiga klassrummet. - Lund: Studentlitteratur, 1996

Dysthe, O, Hertzberg, F & Lökensgard Hoel, T, Skriva för att lära. - Lund: Studentlitteratur, 2002

Hargreaves, A, Läraren i kunskapssamhället - i osäkerhetens tidevarv. - Lund: Studentlitteratur, 2005

Lundgren & R. M. Hartman (2004) John Dewey- Individ, skola och samhälle - utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur & Kultur

Längsjö, E & Nilsson, I, Att möta och erövra skriftspråket. - Lund: Studentlitteratur, 2005

McCourt, F.(2007) Magistern. - Stockholm: Månpocket.

Sjöberg, Svein, Naturvetenskap som allmänbildning. - Lund: Studentlitteratur, 2005.

Strandberg, L, Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar. - Stockholm: Norstedts Akademiska, 2006

Strömquist, S (red.), Tal och samtal. - Lund: Studentlitteratur, 1992

Säfström, C. A. (red.). (2006). Den mångtydiga skolan. Utbildning i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur

Böckerna säljs för 125kr styck men paket pris kan ordnas om intresse finns. Skriv en kommentar om du är intresserad kom ihåg att lämna emailadress så mailar jag övriga detaljer om betalning och fraktsätt. Böckerna kan levereras både till Eskilstuna och Västerås om böckerna måste skickas så tillkommer fraktkostnad på 50kr paket.

SEE YA!!

Camillasss

Bloggen om mig och min ridtravare Wotis!!

RSS 2.0